Ďakujeme vám za vyplnenie dotazníka auditu kybernetickej bezpečnosti.

Čoskoro vám zašleme personalizovaný PDF report o kybernetickej bezpečnosti.

Ak máte ďalšie otázky, prosím kontaktujte nás na sales@comtec.sk alebo na tel. čísle 032 / 77 100 20.

Nezmeškajte BEZPLATNÝ audit kybernetickej bezpečnosti

Výsledky Vám ukážu oblasti rizík a odporúčania, ktorými dosiahnete zvýšenie IT bezpečnosti Vašej firmy.

  • 100% BEZPLATNÝ report vo PDF formáte
  • Trvá iba 5 minút
  • Pokrýva 6 kľúčových najzraniteľnejších oblastí
  • Zosúladenie so smernicou NIS2
  • Na tvorbe auditu spolupracovali bezpečnostní experti