Ďakujeme za Vami prejavený záujem a informácie ohľadom fotovoltického riešenia.

Návratnosť investície na Vami zvolené fotovoltické riešenie sa pohybuje v rozmedzí 6-10 rokov.

Pre presný výpočet návratnosti Vás bude kontaktovať náš špecialista na fotovoltické elektrárne.

Ak máte ďalšie otázky, prosím kontaktujte nás na sales@comtec.sk alebo na tel. čísle 032 / 77 100 20.