Dochádzkový systém

Určený pre organizácie a spoločnosti, kde je potrebné efektívne spracovávať dochádzku zamestnancov.

Už s nami spolupracovali

Výhody, ktoré vám prinesie správne zvolený dochádzový systém

Dochádzkové systémy sú zásadné pre efektívne riadenie pracovnej sily, dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek, a na podporu transparentnej a spravodlivej pracovnej kultúry v organizácii.

Presné sledovanie pracovného času:

Dochádzkový systém poskytuje presné záznamy o príchodoch a odchodoch zamestnancov, čo pomáha pri výpočte mzdy a vyhodnocovaní výkonnosti.

Podpora zamestnancov:

Poskytujú zamestnancom jasné a konzistentné informácie o ich pracovnom čase, nadčasoch a dovolenkách, čo môže pomôcť zlepšiť spokojnosť zamestnancov a udržať ich motivovaných.

Dodržiavanie pracovných predpisov:

Pomáhajú organizáciám dodržiavať pracovné predpisy týkajúce sa pracovného času, prestávok a nadčasov, čo môže znižovať riziko právnych problémov a pokút.

Zníženie administratívnej záťaže:

Automatizované dochádzkové systémy môžu znížiť administratívnu záťaž spojenú so spracovaním dochádzkových záznamov a výpočtom mzdy.

Transparentnosť a spravodlivosť:

Poskytujú transparentné a objektívne údaje o dochádzke, ktoré môžu pomôcť predchádzať konfliktom a nedorozumeniam medzi manažérmi a zamestnancami.

Zabezpečenie a ochrana:

Dochádzkovýsystém používa biometrické skenovanie alebo bezpečnostné karty, môžu zvýšiť bezpečnosť pracoviska tým, že kontrolujú prístup aj do určitých oblastí.

Zlepšenie plánovania a rozvrhovania:

Dochádzkové údaje môžu byť využité na efektívne plánovanie a rozvrhovanie smien, čo môže zvýšiť efektívnosť a produktivitu.

Zber dát pre analýzu:

Dochádzkové systémy môžu zberať údaje, ktoré môžu byť následne analyzované na identifikáciu trendov, analýzu nákladov na pracovnú silu a optimalizáciu prevádzkových procesov.

Podpora riadenia výkonnosti:

Dochádzkové systémy môžu poskytovať cenné údaje, ktoré môžu byť využité na hodnotenie výkonnosti zamestnancov a identifikáciu oblastí na zlepšenie.

Popis častí dochádzkového tabletu

Zoznam zamestnancov pre výber
Ikona pre vstup do menu
Zabudovaná webkamera
Zoznam pracovných prerušení
Meno zvoleného zamestnanca
Stav pripojenia k databáze
Informácia o zapísanom preušení
Kontrolný náhľad zosnímanej fotografie
Zmazanie zapísaného prístupu

Aké typy dochádzkových termínálov poskytujeme

Web terminál

Klasický terminál

Tablet

Virtuálny terminál v PC

Spoznajte náš tím

Miroslav Kapuš

Consultant

Martin Kačmár

Consultant

Filip Králik

Consultant

Denis Christov

Technical Support

Miloš Harmady

Technical Support

Tomáš Písečný

Technical Support

František Glasa

IT Technical
Support

Čo o nás hovoria zákazníci

Ľubica Miklovičová

konateľka spoločnosti Notizen spol. s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Sme účtovná kancelária a keďže uchovávame dáta iných firiem, tak je ich bezpečnosť pre nás prvoradá. Od spoločnosti Comtec využívame viacero služieb, ako zálohovanie dát, licencie softwarov a uvítali sme aj prenájom tlačiarne. Spolupracujeme spolu už od jej vzniku a pri tejto spolupráci sa môžeme naplno venovať svojej práci aj bez akejkoľvek obavy straty dát.

Ing. Miroslav Šorf

obchodný riaditeľ, EUROPIN, s.r.o., Trenčianske Stankovce

Veľmi dobrá spolupráca so spoločnosťou Comtec trvá už od roku 2007. Vidieť,že svoju prácu berú veľmi vážne a profesionálne. Na odobraté produkty nám poskytujú aj servisné služby. Rady pri výbere vhodných produktov v pomere kvalita/cena/výkon sú takmer nezaplatiteľné. Aj servisné služby plnia očakávania. Pripadné problémy vyriešili vždy rýchlo a k našej spokojnosti. Komunikácia prebieha na vysokej úrovni, pracovníci sú veľmi milí a dobre vyškolení. Vidieť, že práca ich baví. Určite by som odporučil spoločnosť Comtec aj ďalším obchodným partnerom.

Ing. Marek Mallo

Technický riaditeľ,
STAT-KON, s.r.o.

So spoločnosťou COMTEC spolupracujem už viac ako tri roky. Sme projektantská firma, pre ktorú je záloha a bezpečnosť dát prvoradé. Komplexnú správu IT služieb nám poskytujú odborníci vždy s proklientským prístupom. Ak sa vyskytne nejaký problém, pre pracovníkov je okamžitá pomoc a pohotové riešenie charakteristické. Komunikácia je vždy na priateľskej úrovni. COMTEC skrátka ponúka kvalitné služby s efektívnym výsledkom.

Technologickí partneri

Poradíme vám
Chcete konzultáciu? Je zdarma.