Preneste zodpovednosť za IT na nás a zamerajte sa na rast a inováciu vo vašej firme.


Spravujeme IT už viac ako 40 slovenským firmám.

Komplexná správa IT

Outsourcing IT

Preneste zodpovednosť za IT na nás a zamerajte sa na rast a inováciu vo vašej firme. Získajte prístup k odborníkom v IT bez dodatočných nákladov.

Ušetrite na prevádzkových nákladoch a získajte istotu stabilnej a spoľahlivej IT podpory.

Spoločne posilňujeme vašu efektívnosť a zvyšujeme konkurencieschopnosť.

Správa serverov

Kľúčovým krokom k efektívnemu a spoľahlivému podnikaniu je nepretržitý chod serverov. Naším hlavným cieľom je udržať vaše servery v optimálnej kondícii, a preto sa zameriavame primárne na ich 100%-né fungovanie.

Práce, ktoré vykonávame v oblasti serverovej správy:

 • Nastavenie a obnovenie operačných systémov serverov (Windows Server, Linux).
 • Konfigurácia a obnova aplikácií na serveroch (Exchange, SQL, ISA, Sharepoint, rozličné podnikové programy).
 • Zabezpečenie stáleho fungovania serverov.
 • Systematické obnovy kľúčových komponentov od softvérových a hardvérových výrobcov.
 • Monitoring s upozornením pri prerušení spojenia alebo zlyhaní servera.
 • Riadenie softvéru nainštalovaného na serveroch (MS Exchange, SQL Server, ISA, Sharepoint atď.).
 • Administrácia DNS, DHCP, DC a podobné.
 • Riadenie účtov užívateľov (Active Directory).
 • Vylepšovanie výkonnosti serverov.
 • Zabezpečovanie integrovanosti a ochrany serverov.
 • Zálohovanie operačného systému a informácií.
 • Riadenie licencií serverov a ich záznamy v našich záznamoch.
 • Centralizovaná antitivírusová ochrana.

Správa osobných počítačov (PC) a ostatných periférií

Práce, ktoré vykonávame v oblasti PC správy:

 • ochrana proti vírusom na PC
 • nastavovanie / obnovovanie aplikácií na počítačoch
 • odstránenie škodlivého obsahu z PC (spyware, malware atď.)
 • riadenie technických problémov počítača (v rámci a mimo záruky)
 • poradenstvo a konzultácie (face-to-face, telefonicky, prostredníctvom e-mailu)
 • kontrola a zákonnosť softvérových licencií
 • kompletný prehľad o HW a SW
 • poskytnutie základných kurzov pre prácu na PC
 • inštalácia a nastavenie periférií (tlačiarne, skenery atď.)
 • nastavenie, aktualizácie a konfigurácia podnikových systémov
 • nastavenie, riadenie licencií a prispôsobenie CAD programov
 • preventívna údržba (hardvérová a softvérová úprava).

Správa IT siete a sieťových prvkov

Správou IT siete a aktívnych sieťových prvkov zabezpečujeme, aby vaša sieť bola vždy v optimálnom stave, chránená a pripravená rásť podľa potrieb vášho podnikania.

Práce, ktoré vykonávame v oblasti správy siete a aktívnych sieťových prvkov:

 • Vytvárame a upravujeme topológiu siete tak, aby optimalizovala výkon a spoľahlivosť pre vašu organizáciu.
 • Riešime komponenty ako sú switche, routery, firewally a Wi-Fi prístupové body.
 • Využívame nástroje na sledovanie výkonu, spoľahlivosti a bezpečnosti siete v reálnom čase.
 • Implementujeme a aktualizujeme firewally, VPN, IDS/IPS a ďalšie nástroje na zabezpečenie dát a zariadení.
 • Diagnostikujeme a odstraňujeme problémy s konektivitou, rýchlosťou a výkonom siete.
 • Organizujeme a konfigurujeme podsieťe a virtuálne siete pre efektívnu distribúciu zdrojov.
 • Zabezpečujeme, že všetky nastavenia sieťových prvkov sú pravidelne zálohované a obnoviteľné v prípade havárie.
 • Udržujeme aktívne sieťové prvky aktualizované najnovšími záplatami a vylepšeniami.
 • Správa Quality of Service (QoS): Prioritizujeme sieťový prenos tak, aby sa zabezpečila optimálna kvalita služby pre kritické aplikácie a služby.
 • Pomáhame riešiť problémy a vykonávať úpravy, čím minimalizujeme výpadky.
 • Pravidelná údržba: Vykonávame rutinné kontroly a úpravy, aby sa zabezpečil hladký a spoľahlivý chod siete.

Riešenie incidentov
a servisných požiadaviek podľa SLA

 • Včasné reagovanie podľa požadovanej doby odozvy na incident
 • Diagnostika Hardvérového alebo Softvérového problému vzdialene alebo u Zákazníka
 • Hľadanie riešenia ktorého výsledkom bude obnovenie služby a/alebo eliminácia, či aspoň obmedzenie dôsledkov výpadku služby

Aktívny monitoring

Nečakáme, kým problém narastie. My identifikujeme potenciálne hrozby ešte predtým, než sa stanú vážnymi problémami.

Vaše servery a sieťové zariadenia budú fungovať na plné obrátky vďaka neustálemu dohľadu a pravidelným optimalizačným krokom

IT podpora a
konzultácie

Odborné poradenstvo a konzultácie k zvyšovaniu IT bezpečnosti, rozvoju IT infraštruktúry a efektivite procesov a zamestnancov.

Udržujte sa v súlade s najnovšími technológiami a zabezpečte, aby vaša firma nikdy nezostala pozadu.

Aké výhody a prínosy oceňujú naši zákazníci

Získate prístup k odborníkom

Môžete sa spoliehať na odborné zručnosti a prax nášho Support tímu, aby ste zabezpečili bezproblémový chod Vášho IT.

Nákladová efektívnosť

Znižujú sa náklady na IT tým, že sa eliminujú nečakané problémy a výpadky. Pevné mesačné poplatky tiež umožňujú lepšie plánovanie rozpočtu.

Zníženie rizíka

Profesionálne starostlivosť a monitorovanie znižuje riziko technických problémov alebo výpadkov.

Zvýšená bezpečnosť a ochrana

Rozvíjaním bezpečnosti IT prostredia znižujeme riziko útokov alebo dátových strát.

Kontinuita podnikania

Naša rýchla reakcia na problémy a výpadky zabezpečuje, že podnikateľské operácie môžu pokračovať bez vážnejšieho prerušenia.

Škálovateľnosť

Komplexná správa IT sa môže prispôsobiť rastúcim potrebám bez veľkých investícií do nového vybavenia alebo zdrojov.

Komplexnosť služby

Sme vybaveni odborníkmi, ktorí vám dokážu zabezpečiť potrebné množstvo riešení a služieb pre zaistenie trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody.

Transparentnosť služby

Sme pripravení vám spracovať a dodať mesačné výkazy práce počas jednotlivých období. Presne viete, koľko a aké úkony boli vykonané.

Cesta k spokojnosti s vašim IT

Poskytujeme podporu a technologické riešenia už 20 rokov, preto dokážeme ponúknuť strategické partnerstvo presne na mieru. Po analýze IT auditu Vám navrhneme nielen cenovo a časovo optimálne riešenie, ale zohľadníme i trendy vášho budúceho rozvoja. Môžete sa rozhodnúť pre formu a rozsah spolupráce, či už na základe paušálu, alebo poskytnutia konkrétnych služieb.

Audit

Posúdime, navrhneme riešenie, a až potom nasadíme a spravujeme. Žiaden pokus-omyl.

Integrovaný Helpdesk

Naša vzdialená správa a monitorovanie Vám umožňuje riešiť akekolvek požiadavky v oblasti IT.

Technická podpora 24/7

Zahŕňa monitoring, školenie, konzultácie, riešenie problémov, strategické návrhy a celkovú optimalizáciu.

Starostlivosť o servery

Poznáme všetky typy serverov a zabezpečujeme ich správu a monitoring.

Kybernetická bezpečnosť

Navrhneme a zabezpečíme ochranu spolu s potrebnou dokumentáciou.

Ľubica Miklovičová

konateľka spoločnosti Notizen spol. s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Sme účtovná kancelária a keďže uchovávame dáta iných firiem, tak je ich bezpečnosť pre nás prvoradá. Od spoločnosti Comtec využívame viacero služieb, ako zálohovanie dát, licencie softwarov a uvítali sme aj prenájom tlačiarne. Spolupracujeme spolu už od jej vzniku a pri tejto spolupráci sa môžeme naplno venovať svojej práci aj bez akejkoľvek obavy straty dát.

Ing. Miroslav Šorf

obchodný riaditeľ, EUROPIN, s.r.o., Trenčianske Stankovce

Veľmi dobrá spolupráca so spoločnosťou Comtec trvá už od roku 2007. Vidieť,že svoju prácu berú veľmi vážne a profesionálne. Na odobraté produkty nám poskytujú aj servisné služby. Rady pri výbere vhodných produktov v pomere kvalita/cena/výkon sú takmer nezaplatiteľné. Aj servisné služby plnia očakávania. Pripadné problémy vyriešili vždy rýchlo a k našej spokojnosti. Komunikácia prebieha na vysokej úrovni, pracovníci sú veľmi milí a dobre vyškolení. Vidieť, že práca ich baví. Určite by som odporučil spoločnosť Comtec aj ďalším obchodným partnerom.

Ing. Marek Mallo

Technický riaditeľ,
STAT-KON, s.r.o.

So spoločnosťou COMTEC spolupracujem už viac ako tri roky. Sme projektantská firma, pre ktorú je záloha a bezpečnosť dát prvoradé. Komplexnú správu IT služieb nám poskytujú odborníci vždy s proklientským prístupom. Ak sa vyskytne nejaký problém, pre pracovníkov je okamžitá pomoc a pohotové riešenie charakteristické. Komunikácia je vždy na priateľskej úrovni. COMTEC skrátka ponúka kvalitné služby s efektívnym výsledkom.

Spoznajte náš tím

Miroslav Kapuš

Consultant

Martin Kačmár

Consultant

Filip Králik

Consultant

Denis Christov

Technical Support

Miloš Harmady

Technical Support

Tomáš Písečný

Technical Support

František Glasa

IT Technical
Support

Technologickí partneri

Poradíme vám
Chcete konzultáciu? Je zdarma.