Bezpečnostný audit

Nájdeme zraniteľnosti skôr ako to urobia hackeri

Audit kybernetickej bezpečnosti úplne ZADARMO

Výsledky Vám ukážu oblasti rizík a odporúčania, ktorými dosiahnete zvýšenie IT bezpečnosti Vašej firmy.

 • 100% BEZPLATNÝ report vo PDF formáte
 • Trvá iba 5 minút
 • Pokrýva 6 kľúčových najzraniteľnejších oblastí
 • Zosúladenie so smernicou NIS2
 • Na tvorbe auditu spolupracovali bezpečnostní experti

Už s nami spolupracujú

6 dôvodov prečo riešiť
Bezpečnostný audit

Tieto faktory spoločne prispievajú k robustnejšej a odolnejšej bezpečnostnej infraštruktúre, čo je v dnešnej dobe digitálnej transformácie a neustáleho vývoja kybernetických hrozieb kľúčové.

Identifikácia a hodnotenie zraniteľností:

Identifikuje slabiny v systémoch a aplikáciách, čím umožňuje organizáciám zaoberať sa potenciálnymi hrozbami predtým, než môžu spôsobiť škodu.
Hodnotí stupne rizika asociované s identifikovanými zraniteľnosťami, čo umožňuje organizáciám prioritizovať opravy.

Zachovanie súladu s predpismi:

Mnohé odvetvia majú špecifické regulačné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti informácií, a bezpečnostné audity môžu pomôcť zabezpečiť, že organizácie sú v súlade s týmito predpismi.
Poskytuje dôkaz o dodržiavaní predpisov a noriem týkajúcich sa bezpečnosti, čo môže byť užitočné pri právnych alebo regulačných prehliadkach.

Prevencia bezpečnostných incidentov:

Aktívna detekcia a náprava zraniteľností môže výrazne znížiť pravdepodobnosť bezpečnostných incidentov, ako sú úniky dát alebo útoky malware.

Zlepšenie bezpečnostných postupov a politík:

Audity a skeny zraniteľnosti môžu odhaliť nedostatky v existujúcich bezpečnostných postupoch, politikách, a poskytnúť hodnotné spätné väzby pre ich zlepšenie.
Posilňuje bezpečnostnú kultúru vo firme tým, že zdôrazňuje dôležitosť bezpečnosti a vedie k lepšiemu vzdelávaniu a povedomiu zamestnancov.

Zachovanie dôvery a povesti:

Zákazníci a partneri často vyžadujú istotu, že ich dáta a systémy sú bezpečne spravované. Bezpečnostné audity a skeny zraniteľnosti môžu poskytnúť takúto istotu a podporiť pozitívnu povest firmy v oblasti bezpečnosti.

Finančná úspora:

Prevencia je často finančne výhodnejšia ako náprava. Tým, že sa predchádzajú bezpečnostné incidenty, môžu organizácie ušetriť značné sumy, ktoré by inak museli vynaložiť na opravy, pokuty za nesúlad a náhrady škôd.

Oblasti bezpečnostnej analýzy

Sken zranitelnosti z vonku

Skenovanie zraniteľností z vonku býva vykonávaný automatizovanými nástrojmi, ktoré zozbierajú informácie o vašich komponentoch infraštruktúry a porovnajú ich s databázami známych zraniteľností. Po ukončení skenu obdržíte prehľadný report zraniteľností spolu s odhadom technického rizika. Pre každú identifikovanú zraniteľnosť obdržíte konkrétne opatrenie, ktoré je nutné aplikovať na odstránenie problému. Test vykonaný z externého prostredia sa sústreďuje na všetky systémy a aplikácie dostupné z internetu, pričom sa overuje či sú dostatočne zabezpečené proti preniknutiu do vnútornej siete Vašej organizácie.

Sken zranitelnosti z vonku

Sken zraniteľnosti z vnútra vykonaný z interného prostredia je rovnako dôležitý ako test vonkajšieho prostredia (z internetu). Sken vnútorného prostredia identifikuje a klasifikuje zraniteľnosti interných aktívnych zariadení (PC, NTB, Servery, NAS) vašej IT infraštruktúry.

Cloud a e-maily

Analýza nastavenia bezpečnosti cloudu, využitie bezpečnostných funkcií a ochrana mailov proti phishingu.

Klientské zariadenia

Bezpečnostná analýza desktopových zariadení, využitie bezpečnostných funkcií, možnosti vzdialenej správy.

Identity

Analýza zabezpečenia užívateľských a privilegovaných účtov do firemného prostredia využitie správy prístupov, hesiel a monitoringu ich využitia.

Active Directory

Bezpečnostná analýza Active Directory prostredia a nastavenie doménového radiča

Zálohovanie a obnova po havárií

Analýza existujúceho plánu obnovy po bezpečnostnom incidente, či je spôsob zálohovania a obnovy správne nastavený podľa štandardov.

Ľubica Miklovičová

konateľka spoločnosti Notizen spol. s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Sme účtovná kancelária a keďže uchovávame dáta iných firiem, tak je ich bezpečnosť pre nás prvoradá. Od spoločnosti Comtec využívame viacero služieb, ako zálohovanie dát, licencie softwarov a uvítali sme aj prenájom tlačiarne. Spolupracujeme spolu už od jej vzniku a pri tejto spolupráci sa môžeme naplno venovať svojej práci aj bez akejkoľvek obavy straty dát.

Ing. Miroslav Šorf

obchodný riaditeľ, EUROPIN, s.r.o., Trenčianske Stankovce

Veľmi dobrá spolupráca so spoločnosťou Comtec trvá už od roku 2007. Vidieť,že svoju prácu berú veľmi vážne a profesionálne. Na odobraté produkty nám poskytujú aj servisné služby. Rady pri výbere vhodných produktov v pomere kvalita/cena/výkon sú takmer nezaplatiteľné. Aj servisné služby plnia očakávania. Pripadné problémy vyriešili vždy rýchlo a k našej spokojnosti. Komunikácia prebieha na vysokej úrovni, pracovníci sú veľmi milí a dobre vyškolení. Vidieť, že práca ich baví. Určite by som odporučil spoločnosť Comtec aj ďalším obchodným partnerom.

Ing. Marek Mallo

Technický riaditeľ,
STAT-KON, s.r.o.

So spoločnosťou COMTEC spolupracujem už viac ako tri roky. Sme projektantská firma, pre ktorú je záloha a bezpečnosť dát prvoradé. Komplexnú správu IT služieb nám poskytujú odborníci vždy s proklientským prístupom. Ak sa vyskytne nejaký problém, pre pracovníkov je okamžitá pomoc a pohotové riešenie charakteristické. Komunikácia je vždy na priateľskej úrovni. COMTEC skrátka ponúka kvalitné služby s efektívnym výsledkom.

Aký je postup realizácie?

Definujeme rozsah bezpečnostného auditu

Podpíšeme zmluvu a dohodu o mlčanlivosti

Vzdialene prevedieme analýzu podľa definovaného rozsahu

Odprezentujeme vám report vrátane konkrétnych doporučení

Spoznajte náš Security tím

Miroslav Kapuš

Security Consultant

Martin Kačmár

Security Consultant

Filip Králik

Security Consultant

Denis Christov

Security Technical Support

Miloš Harmady

Security Technical Support

Tomáš Písečný

Security Technical Support

Technologickí partneri

Poradíme vám
Chcete konzultáciu? Je zdarma.
  Nezmeškajte BEZPLATNÝ audit kybernetickej bezpečnosti

  Výsledky Vám ukážu oblasti rizík a odporúčania, ktorými dosiahnete zvýšenie IT bezpečnosti Vašej firmy.

  • 100% BEZPLATNÝ report vo PDF formáte
  • Trvá iba 5 minút
  • Pokrýva 6 kľúčových najzraniteľnejších oblastí
  • Zosúladenie so smernicou NIS2
  • Na tvorbe auditu spolupracovali bezpečnostní experti