DLP – Ochrana dát pred vnútornými hrozbami

Ľahko identifikujte, klasifikujte, analyzujte a chráňte svoje údaje pomocou intuitívneho používateľského rozhrania. Jednoduchá integrácia riešení tretích strán. Zastavte bezpečnostné hrozby a zabezpečte súlad s predpismi a priemyselnými normami.

Audit kybernetickej bezpečnosti úplne ZADARMO

Výsledky Vám ukážu oblasti rizík a odporúčania, ktorými dosiahnete zvýšenie IT bezpečnosti Vašej firmy.

  • 100% BEZPLATNÝ report vo PDF formáte
  • Trvá iba 5 minút
  • Pokrýva 6 kľúčových najzraniteľnejších oblastí
  • Zosúladenie so smernicou NIS2
  • Na tvorbe auditu spolupracovali bezpečnostní experti

Už s nami spolupracujú

Čo je DLP – Ochrana dát pred vnútornými hrozbami a prečo je dôležitá

Dodávame riešenia na prevenciu straty dát (DLP – Data Loss Prevention) a ochranu pred internými hrozbami, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli firmám chrániť svoje citlivé informácie a zabezpečili ich dodržiavanie regulačných a priemyselných noriem​.

Prečo riešiť DLP vo firme?

Tieto faktory ukazujú, že DLP je kľúčovým nástrojom, ktorý môže firmám pomôcť chrániť svoje aktíva, zabezpečiť regulačnú zhodu a zlepšiť celkovú kybernetickú odolnosť.

Prevencia Úniku Dát:

DLP riešenia monitorujú a kontrolujú tok dát v rámci organizácie a na jej hraniciach, aby zabránili neoprávnenému úniku alebo krádeži citlivých dát.

Ochrana Citlivých Informácií:

Pomáha chrániť citlivé informácie, ako sú osobné údaje zákazníkov, obchodné tajomstvá a finančné dáta, pred neúmyselnými alebo úmyselnými únikmi.

Dodržiavanie Predpisov a Noriem:

DLP môže pomôcť firmám dodržiavať regulačné a priemyselné normy, ako sú GDPR, HIPAA, PCI DSS a ďalšie, čo je dôležité pre udržanie dobrých vzťahov so zákazníkmi a predchádzanie pokútam.

Detekcia a Reakcia:

Poskytuje nástroje na rýchlu identifikáciu a reakciu na potenciálne hrozby alebo bezpečnostné incidenty, čo umožňuje organizáciám rýchlo reagovať a minimalizovať škody.

Vyhodnotenie Rizík a Správa Bezpečnostných Politík:

Pomáha organizáciám lepšie pochopiť svoje riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti a efektívne spravovať a aktualizovať svoje bezpečnostné politiky.

Zlepšenie Povedomia o Bezpečnosti:

DLP riešenia môžu poskytnúť hodnotnú spätnú väzbu a vzdelávanie pre zamestnancov o dôležitosti a najlepších postupoch v oblasti bezpečnosti dát.

Zachovanie Povesti Firmy:

Únik dát môže mať katastrofálne následky pre povest firmy. DLP môže pomôcť zabezpečiť dôveru zákazníkov a partnerov tým, že zabezpečí, že ich dáta sú spravované bezpečne.

Finančná Úspora:

Prevencia úniku dát je často finančne výhodnejšia ako náprava po incidente. Náklady spojené s únikom dát môžu byť obrovské, vrátane pokút, náhrady škôd a nákladov na opravu.

Hlavné výhody DLP

Audit a klasifikácia údajov

Audit a klasifikácia citlivých súborov v akomkoľvek kanáli alebo činnosti. Zistite, kde vašim údajom hrozí riziko krádeže alebo úniku.

Ochrana citlivých údajov

Chráňte citlivé obchodné údaje alebo údaje zákazníkov, zdrojový kód alebo plány projektov pred náhodným alebo úmyselným únikom.

Odhaľovanie a zmierňovanie vnútorných hrozieb

Prevezmite kontrolu nad digitálnym pracovným prostredím, odhaľte nežiaduci softvér a hardvér, analyzujte správanie používateľov a identifikujte tých, ktorí sa správajú rizikovo.

Dodržiavanie noriem a zákonov

Nastavte zásady, ktoré vám pomôžu dodržiavať nariadenia GDPR, HIPAA, PCI-DSS, ISO 27002 a ďalšie predpisy a normy na ochranu údajov.

Čo o nás hovoria zákazníci

Ľubica Miklovičová

konateľka spoločnosti Notizen spol. s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Sme účtovná kancelária a keďže uchovávame dáta iných firiem, tak je ich bezpečnosť pre nás prvoradá. Od spoločnosti Comtec využívame viacero služieb, ako zálohovanie dát, licencie softwarov a uvítali sme aj prenájom tlačiarne. Spolupracujeme spolu už od jej vzniku a pri tejto spolupráci sa môžeme naplno venovať svojej práci aj bez akejkoľvek obavy straty dát.

Ing. Miroslav Šorf

obchodný riaditeľ, EUROPIN, s.r.o., Trenčianske Stankovce

Veľmi dobrá spolupráca so spoločnosťou Comtec trvá už od roku 2007. Vidieť,že svoju prácu berú veľmi vážne a profesionálne. Na odobraté produkty nám poskytujú aj servisné služby. Rady pri výbere vhodných produktov v pomere kvalita/cena/výkon sú takmer nezaplatiteľné. Aj servisné služby plnia očakávania. Pripadné problémy vyriešili vždy rýchlo a k našej spokojnosti. Komunikácia prebieha na vysokej úrovni, pracovníci sú veľmi milí a dobre vyškolení. Vidieť, že práca ich baví. Určite by som odporučil spoločnosť Comtec aj ďalším obchodným partnerom.

Ing. Marek Mallo

Technický riaditeľ,
STAT-KON, s.r.o.

So spoločnosťou COMTEC spolupracujem už viac ako tri roky. Sme projektantská firma, pre ktorú je záloha a bezpečnosť dát prvoradé. Komplexnú správu IT služieb nám poskytujú odborníci vždy s proklientským prístupom. Ak sa vyskytne nejaký problém, pre pracovníkov je okamžitá pomoc a pohotové riešenie charakteristické. Komunikácia je vždy na priateľskej úrovni. COMTEC skrátka ponúka kvalitné služby s efektívnym výsledkom.

Spoznajte náš Security tím

Miroslav Kapuš

Security Consultant

Martin Kačmár

Security Consultant

Filip Králik

Security Consultant

Denis Christov

Security Technical Support

Miloš Harmady

Security Technical Support

Tomáš Písečný

Security Technical Support

Technologickí partneri

Poradíme vám
Chcete konzultáciu? Je zdarma.

Nezmeškajte BEZPLATNÝ audit kybernetickej bezpečnosti

Výsledky Vám ukážu oblasti rizík a odporúčania, ktorými dosiahnete zvýšenie IT bezpečnosti Vašej firmy.

  • 100% BEZPLATNÝ report vo PDF formáte
  • Trvá iba 5 minút
  • Pokrýva 6 kľúčových najzraniteľnejších oblastí
  • Zosúladenie so smernicou NIS2
  • Na tvorbe auditu spolupracovali bezpečnostní experti