Až 54% domácich užívateľov si nezálohuje svoj osobný počítač

irma Acronis oznámila výsledky svojho globálneho prieskumu, ktorý bol zameraný na správanie sa domácich užívateľov v oblasti ochrany dát.

Prieskum bol realizovaný v septembri 2018 a vzorka užívateľov bola vyselektovaná z Európy, USA a Ázie. Ukázalo sa, že svoj osobný počítač si zálohuje menej ako polovica užívateľov.

Aj keď si veľké množstvo užívateľov svoje dáta nezálohuje, celkové povedomie verejnosti o potrebe ochrany dát narastá. Zo získaných štatistík bolo zároveň zistené aj, že počet užívateľov síce narástol o 2,8% (v porovnaní s minulým rokom) ale zároveň o 4% narástol počet užívateľov, ktorí o svoje dáta prišli. Výskum taktiež ukázal, že 26,4% respondentov by bolo ochotných za záchranu dát zaplatiť.

Najbežnejšími príčinami straty dát je ľudská chyba (30,6%), porucha hardwaru (26%), útok ransomwaru či iného malwaru (13,2%) a strata či krádež (10,8%).

Ak by sme zhrnuli výsledky výskumu, zistíme, že:

  • 46,1% respondentov potvrdilo, že si svoje osobné počítač zálohuje (minulý rok to bolo 43,3%)
  • 39% domácnosti už niekedy zažila stratu dôležitých osobných dát (minulý rok 35,1%)
  • zaplatiť za odšifrovanie dát zasiahnutých ransomwarom by bolo ochotných 26,4% užívateľov, 73,6% by nezaplatila nič

“Tak ako neustále porastie počet užívateľov, ktorí stratili svoje dáta, porastie aj počet zálohovaných počítačov. Stále viac ľudí chápe, že náklady na jednoduché a pritom účinné riešenie, ako je Acronis True Image, sú zanedbateľné v porovnaní s nákladmi na obnovu stratených či zašifrovaných dát” – tvrdí John Zanni, prezident spoločnosti Acronis.

Ak máte otázky: info@comtec.sk

Zdroj: https://www.acronis.cz

Zdieľať článok