Firemné zálohovanie v čase „koronakrízy“

Všetci vieme aké je v dnešnej dobe dôležite zálohovanie údajov. Spoločnosť Acronis vydala najnovší prieskum, ktorý bol prevedený na účastníkoch konferencií Acronis Cyber Protection Roadshow. V prieskume sa mimo iného zisťovalo aj to, či samotné zálohovanie je pre firmy postačujúce.

58% účastníkov respondentov uviedlo, že za najperspektívnejší doplnok služby zálohovania považujú integrovanú ochranu proti ransomware.Všeobecne podľa českých a slovenských zákazníkov sa počas koronakrízy zvýšila úroveň kyber-útokov. Až jedna tretina z týchto organizácií zažila v poslednom období výpadky IT. 

Firemní užívatelia stále viac začínajú chápať, že samotné zálohovanie údajov nestačí na pokrytie komplexných kybernetických hrozieb. Preto začínajú hľadať spôsob, ako skombinovať ochranu dát a kybernetickú bezpečnosť. Druhým trendom je akcelerácia prechodu na cloudové riešenie a SaaS modely využívania IT bezpečnosti – vedľa cloudovéhou zálohovania je dnes hlavnou výhodou aj bezpečné zdieľanie dát a tímová spolupráca v cloude.

Z Acronis prieskumu ďalej vyplýva: 

21% respondentov zaregistrovalo behom koronakrízy viac útokov ako bežne, 6% naopak zaregistrovalo menej útokov a 73% rovnaké množstvo;

35% organizácií zažilo počas tohto obdobia výpadky IT infraštruktúr, z toho 18% viackrát;

66% respondentov uviedlo, že zálohuje automatizovane celé obrazy diskov či virtuálnych serverov, 24 % má nastavené automatizované zálohovanie iba na vybraných súborov a 10% zálohuje manuálne;

Za najlepší doplnok služby zálohovania považuje až 58% respondentov ochranu proti ransomware, 31% ochranu koncových bodov a 8% patch management;

V oblasti cloudu je naužitočnejšou službou zdieľanie súborov a spolupráca pre 33% respondentov, cloudové zálohovanie pre 27% respondentov a disaster recovery pre 15% zúčastnených;

“Počas posledných pár mesiacoch sa prístup organizácií ku kybernetickej bezpečnsoti výrazne zmenil” hovorí Zdeněk Bínek (Acronis). „Rýchla potreba digitalizácie firemného prostredia a jeho zabezpečenia vytvorila dopyt po cloudových službách a komplexných riešeniach kybernetickej ochrany, ktoré sa v súčastností ukazujú ako najvhodnejšie riešenie.”

Sme radi, že svojim zákazníkom vieme teraz ponúknuť komplexné riešenie, ktoré záhrňa zálohu údajov do cloudu a ochranu pred kybernetickými útokmi. Vytvorili sme preto novú mikrosite, kde nájdete viac informácií o tejto službe. https://cyberprotect.sk 

V prípade otázok, sme vám k dispozícií. 

Zdroj: https://www.acronis.cz/ 

Zdieľať článok