Najväčšie výzvy v IT, ktoré priniesla pandémia Covid 19 (pri hromadnom prechode na home office)

Pred viac ako šiestimi mesiacmi, kedy sa v reakcii na pandémiu Covid-19 začal celý svet uzavierať, zažila väčšina organizácií výraznú zmenu v oblasti podnikania. 

Za ten čas sa dramaticky zmenil spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a podnikajú. Zamestnanci začali pracovať na diaľku z domáceho prostredia a ich kancelárie sa vyprázdnili. IT technici začali čeliť výzvam, ktoré so sebou migrácia priniesla -> nové požiadavky na kybernetickú bezpečnost, nové zariadenia pripájajúce sa k podnikovým sieťam, nové problémy v oblasti ochrany súkromia, GDPR a v neposlednom rade aj nové rozpočtové problémy. 

Spoločnosť Acronis v júni a júli 2020 uskutnočnila prieskum na 3400 spoločnostiach a pracovníkoch pracujúcich vzdialene – na home office. V tomto prieskume sa podrobne zaoberali tým, ako boli firmy pripravené prispôsobiť sa danej situácií. Aké zaznamenali hrozby, výzvy či trendy pri prechode na prácu na diaľku. 

Kľúčové zistenia pracovníkov, ktorý prešli na home office: 

 • Takmer polovica z nich pri prechode na prácu na diaľku nedostala adekvátne pokyny zo strany  firemného IT oddelenia. 16% z nich nedostalo vôbec žiadne pokyny/informácie.
 • Najväčšie výzvy, ktorým zamestnanci čelili boli: Wi-Fi pripojenie, používanie VPN a ďalšie bezpečnostné opatrenia, nemožnosť používať interné siete a aplikácie.
 • 88% zamestnancov by chcelo do istej miery pokračovať v home office práci aj po skončení pandémie.
 • 92% zamestnancov očakáva, že ich spoločnosti začnú viac investovať do nástrojov digitálnej transformácie aby sa ľahšie prispôsobilí novým obchodmým príležitostiam. 

Kľúčové zistenia pracovníkov v IT: 

 • Viac ako polovica všetkých IT manažérov (54,7%) mala problémy s inštruovaním a zabezpečením pracovníkov na home office.
 • Zatiaľ čo 49,7% IT manažérov uviedlo, že kyber-zabezpečenie týchto vzdialených prostredí bol pre nich najviac frustrujúce.
 • 44,4% uviedlo ako veľmi komplikované zabezpečiť pre zamestnancov na home office plynulú dostupnosť podnikových sieti a aplikácií.
 • 34,1% sa pasovalo s nesprávne fungujúcim softvérom a 25,1% s nepovolenými nainštalovanými aplikáciami od zamestnancov. 
 • 31% spoločností je napadnutá kyberzločincami minimálne raz denne. Najčastejšie vyskytujúce sa útoky sú: phishing (53,4%), DDoS útoky (44,9%) a útoky cez videokonferencie (39,5%).
 • 92% spoločností si muselo zapezpečiť nové technológie aby dokázalo čeliť prechodu na prácu na diaľku. Výsledkom toho bolo, že 72% organizácií zaznamenalo zvýšenie nákladov na IT zariadenia počas pandémie. 
 • Aj napriek zvýšeným výdavkom na technológie sú kyber-útoky stále veľmi časťé. Je to preto, lebo organizácie nedávajú prioritu svojim “obranným schopnostiam”.
 • 49,7% IT pracovníkov uviedlo, že najfrustrujúcejšie bolo pre nich správne zabezpečiť vzdialené pracovné prostredia zamestnancov

Najpoužívanejšie nové technológie, ktoré priniesla práca na diaľku: 

– 63,8% nástroje na tímovú spoluprácu a konferenčné hovory (Zoom, Webex, Teams) a nástroje na synchronizaciu a zdieľanie súborov medzi kolegami

– 52,1% boli nástroje na ochranu osobných údajov (VPN, šifrovanie)

– 46,9% boli riešenia kybernetickej bezpečnosti 

Priority IT pracovníkov ale často nezodpovedajú moderným (aktuálnym) hrozbám:

Pri investovaní do nových technológií počas obdobia pandémie sa IT tímy vo veľkej miere zameriavali na antimalwarové a antivŕusové riešenia. Pre takmer polovicu opýtaných (43%) to bola priorita. Medzitým sa ale na vrchol popularity dostali práve phishingové útoky a technológie na URL filtering (riadenie prístupu používateľov na webové stránky) boli prioritou len pre 2% organizácií. 

V modernom digitálnom svete, kde sú kybernetické hrozby čoraz sofistikovanejšie, siete IT sú čoraz zložitejšie a náklady na prestoje sú vyššie ako kedykoľvek predtým, tento prístup k ochrane už nefunguje. 

Výskušajte komplexné riešenie bezpečnosti, ktoré zahŕňa zálohu údajov do cloudu a ochranu dát pred kybernetickými hrozbami – https://cyberprotect.sk 

Zdroj: https://www.acronis.com/ 

Zdieľať článok