Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Tento rok, v lete, sa zíde Komisia EÚ pre energetickú účinnosť EÚ, aby posúdila, či je reálne dosiahnutie cieľa vytýčeného na rok 2020, na základe podkladov agentúry Eurostat a potom stanovila nové ciele pre tento rok.

Účelom komisie je podpora krajín EÚ v znižovaní dopadu ich činnosti na životné prostredie úsporami energie a znížením energetickej náročnosti.

Možno si myslíte, že sa tieto akcie týkajú len energie alebo stavebných rekonštrukcií, ale jedná sa tu o oveľa viac. Vo veľkých spoločnostiach, ktoré používajú laserovú tlač, je spotreba energie týchto tlačiarní jedným z 5 najvyšších výdavkov. Takže jednoduchá výmena laserovej tlačiarne za atramentovú, môže znížiť jednu z najväčších položiek o 95 %!

Dávajte teda pozor, pretože pri obstarávaní v EÚ je verejný sektor vyzývaný k nákupu energeticky úsporných budov, výrobkov a služieb a miestny predstavitelia by mali vo svojich budovách každoročne vykonávať najmenej 3% renováciu za účelom zníženia spotreby energie. Veľké spoločnosti budú tiež vykonávať audity spotreby energie, ktoré im pomôžu nájsť cestu k zníženiu jej spotreby. Je teda vhodné vziať na vedomie, že môžete byť s touto iniciatívou v súlade a propagovať svoju spoločnosť ako energeticky účinnú. 

Tieto iniciatívy zdôrazňujú jednoduchý a voľný prístup k údajom o spotrebe. Preto sme hrdí na EPSON atramentovú technológiu. Pre tieto účely bola vytvorená špeciálna webová stránka, na ktorej si môžete ľahko vypočítať úspory, aké je možné dosiahnuť (energia, odpad a peniaze).

Ak sa chcete dozvedieť viac o iniciatíve, kliknite sem.

Ak máte otázky: info@comtec.sk

Zdroj: https://www.epson.sk

Zdieľať článok