Strata dát a útok ransomware

V roku 2018 sa začali zobrazovať titulky s tvrdením, že ransomware už nepredstavuje takú hrozbu ako kedysi. V skutočnosti útoky na ransomware vzrástli od roku 2016 do roku 2017 až o 350% na celom svete (Dimension Data, 2018)

Stále je preto veľmi vážnou hrozbou pre svet počítačovej kriminality. Výskum od spoločnosti Intermedia ukazuje, že 72% podnikov zasiahnutých ransomware stratí prístup k údajom minimálne na dva dni, pričom 32% stratí prístup na päť dní alebo viac (Intermedia, 2017).

ČO JE TO VLASTNE RANSOMWARE?

Inými slovami ho môžete pomenovať aj “vydieračský software”. Jednoducho povedané, je to škodlivý program, ktorý po vás bude požadovať výkupné. Obyčajne je to tak, že vám zamedzí prístup k vašim dokumentom, obrázkom a dôležitým dátam, tak že ich zašifruje. Kľúč k ich dešifrovaniu získate až po zaplatení požadovaného výkupného. Alebo vám jednoducho uzamkne obrazovku a vy sa nikde ďalej nedostanete.
Útokom ransomwaru môžu podliehať všetky inteligentné zariadenia. Dokonca bol zaznamenaný aj útok na termostaty v budove. Útočníci zvyšovali teplotu v budove až na 99 stupňov Celzia. Je to dôkaz, že útočníci vedia byť naozaj kreatívni pri hľadaní spôsoboch na nové “útoky”. Internet sa začína čoraz viac používať a zapájať do rôznych aktivít, preto je predpokladom, že budú naďalej narastať aj tieto útoky.

AKÉ NÁSLEDKY MÁ TAKÝ ÚTOK RANSOMWARE?

Dôsledky môžu predstavovať oveľa väčšiu hrozbu akou je strata dát. Ich rozsah sa líši v závislosti od toho, či firma stratila prístup k údajom na dva dni, päť dní, desať dní alebo dokonca viac. Čím dlhšie útok trvá, tým rozsiahlejšie sú jeho účinky na stratu príjmov, stratu produktivity (v dôsledku prerušenia práce) a rozsah následných právnych problémov. V neposlednom rade, takáto negatívna publicita sa šíri veľmi rýchlo, čo môže nezvratne poškodiť reputáciu firmy. Takýto útok môže spôsobiť aj uvoľnenie dôveryhodných informácií (či už týkajúcich sa zamestnancov alebo klientov), čo môže mať za následok rôzne pokuty či súdne spory. Treba myslieť na to, že ransomware vám nenapadne iba mobilné zariadenia a počítače ale aj servery. Preto nezabúdajte na skorú zálohu.

AKO VIETE CHRÁNIŤ SVOJU FIRMU?

Existuje mnoho spôsobov ako sa firma môže chrániť sama. Dôležité je hlavne neklikať na neznámy obsah, neočakávané emailové prílohy či podozrivé odkazy.
Podľa výskumu spoločnosti ESET, najčastejším distribučným kanálom ransomware je stále email. Infekcia začne kliknutím na nenápadný link alebo falošnú faktúru v prílohe. Môže za to nielen šikovnosť útočníkov ale aj neznalosť zamestnancov, preto sa venujte internému vzdelávaniu svojich zamestnancov.
Odporúčame vám všetky svoje dáta chrániť kvalitným softwarom na ochranu dát. Náš tím odborníkov vám veľmi rád v tomto poradí a zaškolí vás i vašich zamestnancov. Podrobnejšie informácie nájdete aj na: https://www.comtec.sk/it-bezpecnost
Rovnako dôležité je aj svoje dáta si vždy zálohovať. To vám súbory ochráni aj pred inými hrozbami (napríklad: manuálne poškodenie disku). Viac informácií nájdete na: https://www.comtec.sk/it-bezpecnost/zaloha-a-obnova-dat

Zdroj: www.eset.com

Zdieľať článok