Vývoj aplikácií na mieru pomocou low-code / no code

Expandujte so svojim podnikaním rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Urobte prvý krok k digitálnej transformácií už dnes!

Aké podnikové oblasti zastrešujeme najčastejšie

Marketing

CRM a Sales

HR a Personalistika

Backoffice a prevádka

Projekty a úlohy

Čo je Low Code/No Code?

Low code / No code (LCNC) nám umožňuje vytvárať aplikácie na mieru s minimálnym množstvom kódovania alebo úplne bez kódovania.

To znamená, že dokážeme vytvoriť aplikáciu, ktorá je špecificky prispôsobená vašim potrebám, a dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako s využitím tradičného kódovania (High code).

Ak pôsobíte na nestabilnom trhu alebo viete, že budete musieť vykonávať zmeny vo svojej aplikácii, ako vaša spoločnosť rastie, nemusíte sa obávať, vďaka LCNC sú aplikácie pružnejšie a prispôsobivejšie.

Ak na 2 zo 5 otázok odpoviete áno,
 je u Vás vysoká pravdepodobnosť potreby vývoja na mieru:

Potrebujete vyvinúť aplikáciu na mieru, pretože žiadne krabicové softvérové riešenie nevyhovuje vašim špecifickým požiadavkám?

Potrebujete automatizovať špecifické procesy, ktoré sú príliš zložité alebo neštandardné pre krabicové riešenia?

Potrebujete integrovať nové aplikácie s existujúcimi systémami a databázami, aby ste zabezpečili plynulý tok údajov a komunikáciu medzi rôznymi časťami organizácie?

Potrebujete rýchlo reagovať na zmeny v obchodnom prostredí alebo na interné požiadavky a zabezpečiť, aby sa ich IT infraštruktúra mohla rozvíjať a prispôsobovať spolu s podnikom?

Potrebujete znížiť závislosť na externých dodávateľoch softvéru a vývojových tímoch, čo umožní spoločnostiam mať väčšiu kontrolu nad vývojom a údržbou svojich aplikácií?

5 hlavných benefitov

Rýchlejší vývoj a implementácia

LCNC umožňuje výrazne zrýchliť vývojový cyklus aplikácií vďaka preddefinovaným komponentám a vizuálnemu programovaniu. To umožňuje skrátiť čas potrebný na uvedenie aplikácie na svet aj s potrebnou implementáciou.

Nižšie náklady na vývoj a údržbu aplikácie

Zníženie potreby kódujúcich zručností a možnosť využiť existujúce komponenty a šablóny vedie k zníženiu nákladov na vývoj a údržbu softvéru.

Prístupnosť a zlepšená spolupráca

Sú prístupnejšie pre nevývojárov, čo umožňuje biznis analytikom, projektovým manažérom a iným netechnickým užívateľom prispieť k zrýchleniu vývojového a rozhodovacieho procesu naprieč oddeleniami.

Flexibilita a škálovateľnosť

Mnohé LCNC platformy ponúkajú vysokú mieru prispôsobivosti a možnosť škálovania, čo umožňuje firmám rásť a prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám bez potreby začínať odznova.

Široká škála
použitia

LCNC riešenia sa dajú použiť na širokú škálu aplikácií, od interných nástrojov pre zefektívnenie procesov až po zákaznícke aplikácie, čo zvyšuje ich univerzálnosť a hodnotu pre firmy.

Postup implementácie vývoja na mieru

Úvodné predstavenie, Živá ukážka , DEMO verzia

Úvodné predstavenie, živá ukážka a DEMO verzia na vyskúšanie umožňujú klientom porozumieť platforme, vyskúšať si jej funkcie a oceniť prínosy, ktoré dosiahnú používaním aplikácií pomocou LCNC vývoja.

Analýza procesov, identifikácia potrieb a projektový zámer

Detailne preskúmame existujúce procesy a systémy s cieľom identifikovať požiadavky a potreby. Spoločne pomenujeme vaše hlavné ciele a kľúčové požiadavky. Výstupom je vypracovaný projektový zámer, ktorý bude slúžiť ako kľúčový dokument pre vývoj a implementáciu aplikácie.

Prezentácia návrhu implementácie

Počas prezentácie vám ukážeme ako bude aplikácia vyzerať, akým spôsobom bude aplikácia zavedená vo vašej firme a prevedieme vás celým procesom implementácie.

Technická podpora a
zákaznícky servis

Po doručení aplikácie poskytneme technickú podporu, ako aj možnosti jej úpravy a ďalšieho rozvoja s ohľadom na dlhodobé perspektívy.

Odovzdanie aplikácie do používania a zaškolenie

Spustenie aplikácie do plnej prevádzky a overenie funkcionalít a používateľského rozhrania s možnosťou prípadnej optimalizácie. Veľký dôraz kladieme na zaškolenie všetkých užívateľov do aplikácie.

Vývoj a implementácia
aplikácie

Na základe vypracovaného projektového zámeru (pri väčších projektoch) alebo podkladovej analýzy sa môže začať vývoj na mieru. Už počas niekoľkých dní až týždňov vám odprezentujeme pilotný projekt, kde si budete môcť overiť a otestovať aplikáciu, či vám vyhovuje a spĺňa vaše požiadvky.

O nás

Našou víziou je zjednodušiť vývoj webových aplikácií pre malé a stredné firmy, aby každý mohol rýchlo a efektívne digitalizovať procesy a realizovať svoje inovatívne nápady. LCNC je budúcnosťou technológií, otvárajúcou dvere k neobmedzeným možnostiam digitalizácie a automatizácie pre firmy všetkých veľkostí.

S naším tímom expertov a špičkovými LCNC platformami, kde sme partnermi, vám poskytneme riešenia na mieru, ktoré zvýšia vašu produktivitu, zefektívnia procesy a zredukujú náklady na vývoj. Spolupracujte s nami a zažite skutočnú transformáciu.

Skúsenosti našich klientov

“The easiest and most accurate way to track time across teams and finish the projects. Timely’s automatic.”

Jerome Bell
CTO, Waverio

Dôverujú majitelia firiem svetovej triedy

Často kladené otázky

LCNC vs. Rich code

aaaaa

Koľko stojí vývoj aplikácií s low kódom / no kódom?

aaaa

Čím sa líšite od konkurencie?

aaaa

Čo ak budeme potrebovať vykonať zmeny vo vašom riešení?

aaaa

Ako budeme komunikovať?

aaaa

Objednajte si bezplatnú konzultáciu

Ing. Miroslav Kapuš

Business Development Manager

sales@comtec.sk
+421 915 74 00 75