NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. zálohuje svoje dáta

O SPOLOČNOSTI 

Nezisková organizácia Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom ako jediná poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu a špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre spádovú oblasť s takmer 70 000 obyvateľmi v okrese s najpočetnejšou koncentráciou zahraničných firiem. Tvorí ju lôžková časť (80 lôžok), odborné ambulancie a komplex zložiek ako napr.: RTG, CT pracovisko, cytologické laboratórium, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, transfuziológie a iné. Nemocnica sa snaží neustále napredovať a preto v nej stále pribúdajú aj nové terapie,ako napríklad: ozonotherapia, prístrojová lymfodrenáž či rebox terapia.

SPOLOČNOSŤ: NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.

ODVETVIE: Zdravotníctvo

HLAVNÉ VÝZVY:

  • ochrana citlivých údajov pacientov
  • bezpečná záloha dát uložená mimo prostredie nemocnice
  • v prípade potreby, rýchla obnova dát
  • spoľahlivé riešenie s možnosťou rozšírenia do budúcna

RIEŠENIE: Acronis Cyber Backup Cloud

HLAVNÉ PRÍNOSY:

  • bezpečne uložené dáta v cloude
  • rýchla obnova dát
  • jednoduchá implementácia a administrácia na diaľku
  • ochrana citlivých dát v prípade útoku z vonku (ransomware)

VÝZVY:

Zdravotnícke zariadenia disponujú veľkým množstvom citlivých údajov, o ktoré si nemôžu dovoliť prísť. Či už sa jedná o zdravotné záznamy pacientov, osobné údaje zamestnancov alebo iné údaje dôležité pre celkový chod a fungovanie nemocnice, sú to informácie, ktorých strata by ochromila celý chod zariadenia. Rastúca digitalizácia v rámci zdravotníctva spôsobila to, že nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia sa stali lukratívnym cieľom pre hackerov. V niektorých prípadoch môže takáto strata údajov dokonca ohroziť ľudí na živote, preto sa predpokladá, že nemocnice budú mať veľkú motiváciu uhradiť požadované výkupné pri možnom hackerskom útoku. Stratu údajov ale nemusí spôsobiť iba útok z vonku, môžu to byť aj rôzne technické závady alebo prípadne aj požiar či povodne, dôležité bolo preto vymyslieť spôsob ako bezpečne zálohovať dáta mimo priestor nemocnice. 

RIEŠENIE A IMPLEMENTÁCIA:

Keďže NsP Nové Mesto nad Váhom už aj v minulosti spolupracovala so spoločnosťou COMTEC s.r.o., rozhodli sa na ňu spoľahnúť aj v otázke zálohy dát. Vzhľadom na to, že nemocnica generuje veľké množstvo dát, ktoré musia byť neustále k dispozícií, sa za najlepšiu voľbu považovala služba Acronis Backup Cloud, ktorá ponúka bezpečné úložisko dát mimo firmu. V prípade akejkoľvek katastrofy alebo hackerského útoku, vie takto nemocnica, že o dáta, ktoré má uložené v cloude nepríde a v prípade potreby ich vie obnoviť bez toho aby bolo akokoľvek ohrozené fungovanie nemocnice. Implementácia služby je veľmi rýchla a jednoduchá, nastavená je automatická záloha dát, ktorá prebieha pravidelne bez toho, aby na to musel zákazník myslieť alebo dávať pozor.

PRÍNOSY: 

Vďaka riešeniu Acronis Backup Cloud sa klient už nemusí obávať straty kriticky dôležitých údajov, ktoré by mohli ohroziť fungovanie nemocnice a spôsobiť nemalé finančné škody. Zautomatizované zálohovacie procesy si nevyžadujú žiadne zásahy a fungujú spoľahlivo. Nebola tu nutná žiadna vysoká prvotná investícia na nákup drahého vybavenia. Všetko prebehlo rýchlo a jednoducho, stačilo sa iba rozhodnúť chrániť svoje dáta pomocou služby Acronis Backup Cloud.  

Kedže počet dôležitých dát v nemocnici stále narastá, sa za dôležitú podmienku pri výbere považovala aj možnosť rozšírenia služby do budúcna. So službou Acronis Backup Cloud si vie zákazník kedykoľvek zväčšiť svoj rozsah zálohovania a nie je v ničom obmedzený. Do cloudu je možné posielať ako datové zálohy (voliteľné súbory a adresáre) tak aj image zálohy celých strojov (fyzických aj virtuálnych). Záleži na tom, čo si klient časom vyberie.

Pri službe Acronis Backup Cloud nemusela nemocnica riešiť žiadne vysoké prvotné náklady na hardware. Vzhľadom na to, čo všetko táto služba ponúka (dáta bezpečne uložené mimo firmu v cloude, rýchla obnova dát v prípade potreby…), je cenovo veľmi výhodná.

O SPOLOČNOSTI COMTEC:

Na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2003. Poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií, poradenstvo a servis. Pre svojich firemných klientov poskytuje služby v oblasti IT bezpečnosti, komplexnú správu sieti, zabezpečuje potrebný hardware a software a na svojej pobočke v Novom Meste nad Váhom poskytuje aj služby servisného strediska. Firma Comtec v rámci svojho portfólia ponúka aj zabezpečovacie a kamerové systémy. Preto vie pre svojho zákazníka komplexne zabezpečiť celé firemné fungovanie. Filozofiou spoločnosti je nielen úspešne realizovať, ale i ďalej rozširovať svoje služby s cieľom uspokojovať všetky potreby svojich zákazníkov. Viac informácií na: www.comtec.sk

O SPOLOČNOSTI ACRONIS:

Acronis poskytuje riešenie pre zálohovanie dát i obnovu po haváriach. V súčasnej dobe chráni dáta viac než 5 miliónov jednotlivcov a 500 000 podnikov v 145 krajín sveta. Zákazníkom poskytuje komplexné a bezpečné zálohy všetkých súborov, aplikácií a operačných systémov naprieč všetkým prostrediam vrátane virtuálnych, fyzických, cloudových a mobilných.