Vývoj aplikácií na mieru pomocou low-code / no-code

Našou víziou je zrýchliť vývoj webových aplikácií pre malé a stredné firmy, aby každý mohol rýchlo a efektívne digitalizovať procesy a realizovať svoje inovatívne nápady.

Aké podnikové oblasti zastrešujeme najčastejšie

Marketing

CRM a Sales

HR a Personalistika

Backoffice a prevádka

Projekty a úlohy

Čo je Low-Code/No-Code?

Low code / No code (LCNC) nám umožňuje vytvárať aplikácie na mieru s minimálnym množstvom kódovania alebo úplne bez kódovania.

To znamená, že dokážeme vytvoriť aplikáciu, ktorá je špecificky prispôsobená vašim potrebám, a dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako s využitím tradičného kódovania (High code).

Ak pôsobíte na nestabilnom trhu alebo viete, že budete musieť vykonávať zmeny vo svojej aplikácii, ako vaša spoločnosť rastie, nemusíte sa obávať, vďaka LCNC sú aplikácie pružnejšie a prispôsobivejšie.

Ak na 2 zo 5 otázok odpoviete áno,
je u Vás vysoká
pravdepodobnosť potreby vývoja na mieru:

Potrebujete vyvinúť aplikáciu na mieru, pretože žiadne krabicové softvérové riešenie nevyhovuje vašim špecifickým požiadavkám?

Potrebujete automatizovať špecifické procesy, ktoré sú príliš zložité alebo neštandardné pre krabicové riešenia?

Potrebujete integrovať nové aplikácie s existujúcimi systémami a databázami, aby ste zabezpečili plynulý tok údajov a komunikáciu medzi rôznymi časťami organizácie?

Potrebujete rýchlo reagovať na zmeny v obchodnom prostredí alebo na interné požiadavky a zabezpečiť, aby sa ich IT infraštruktúra mohla rozvíjať a prispôsobovať spolu s podnikom?

Potrebujete znížiť závislosť na externých dodávateľoch softvéru a vývojových tímoch, čo umožní spoločnostiam mať väčšiu kontrolu nad vývojom a údržbou svojich aplikácií?

Low Code / No Code je pre vás ideálny

4 hlavné benefity

3x Rýchlejší vývoj a implementácia

LCNC umožňuje výrazne zrýchliť vývojový cyklus aplikácií vďaka preddefinovaným komponentám a vizuálnemu programovaniu. To umožňuje skrátiť čas potrebný na uvedenie aplikácie na svet aj s potrebnou implementáciou.

5x Nákladovo efektívnejšie

S low-code / no-code platformami vyvíjame nákladovo efektívnejšie aplikácie oproti tradičnému programovaniu.

Prístupnejšie pre nevývojárov

Sú prístupnejšie pre nevývojárov, čo umožňuje biznis analytikom, projektovým manažérom a iným netechnickým užívateľom prispieť k zrýchleniu vývojového a rozhodovacieho procesu naprieč oddeleniami.

Široká škála
použitia

LCNC riešenia sa dajú použiť na širokú škálu aplikácií, od interných nástrojov pre zefektívnenie procesov až po zákaznícke aplikácie, čo zvyšuje ich univerzálnosť a hodnotu pre firmy.

Postup implementácie vývoja na mieru

Úvodné predstavenie,
Živá ukážka, DEMO verzia

Úvodné predstavenie, živá ukážka a DEMO verzia na vyskúšanie umožňujú klientom porozumieť platforme, vyskúšať si jej funkcie a oceniť prínosy, ktoré dosiahnú používaním aplikácií pomocou LCNC vývoja.

Analýza procesov, identifikácia potrieb
a projektový zámer

Detailne preskúmame existujúce procesy a systémy s cieľom identifikovať požiadavky a potreby. Spoločne pomenujeme vaše hlavné ciele a kľúčové požiadavky. Výstupom je vypracovaný projektový zámer, ktorý bude slúžiť ako kľúčový dokument pre vývoj a implementáciu aplikácie.

Prezentácia návrhu
implementácie

Počas prezentácie vám ukážeme ako bude aplikácia vyzerať, akým spôsobom bude aplikácia zavedená vo vašej firme a prevedieme vás celým procesom implementácie.

Vývoj a
implementácia aplikácie

Počas prezentácie vám ukážeme ako bude aplikácia vyzerať, akým spôsobom bude aplikácia zavedená vo vašej firme a prevedieme vás celým procesom implementácie.

Odovzdanie aplikácie
do používania

Spustenie aplikácie do testovania a overenie funkcionalít a používateľského rozhrania s možnosťou prípadnej optimalizácie. Po odsúhlasení sa spustí aplikácia do plnej prevádzky.

Technická podpora a
zákaznícky servis

Na základe vypracovaného projektového zámeru (pri väčších projektoch) alebo podkladovej analýzy sa môže začať vývoj na mieru. Už počas niekoľkých dní až týždňov vám odprezentujeme pilotný projekt, kde si budete môcť overiť a otestovať aplikáciu, či vám vyhovuje a spĺňa vaše požiadvky.

Skúsenosti našich klientov

„COMTEC nám vytvorili na mieru funkčný systém na komplexnú správu firiem z pohľadu BOZP pomocou low-code platformy, čo nám prinieslo rýchlejší vývoj a nasadenie aplikácie do funkčnej prevádzky. Teraz máme pod kontrolou v jednej aplikácii celú zákaznícku agendu a vieme efektívne spravovať a plánovať školenia, revízie, lekárske prehliadky a iné. Prístup a nasadenie tímu COMTEC boli pre nás veľkým prínosom a veľmi si vážime doterajšiu spoluprácu.“

Martin Varhaník
Manažér, JUMA Trenčín

„Vďaka COMTEC  sme dostali všetky naše projekty, ponuky a úlohy na jedno miesto v CRM, ktorý pre nás vyvinuli na mieru. Máme špecifické procesy, veľké množstvo malých zákaziek a veľa obchodných partnerov. Oceňujem, že sme našli vhodné riešenie, ktoré plne vyhovuje našim požiadavkám. Zásadným prínosom riešenia je, že sa už nemusíme preklikávať rôznymi zdrojmi údajov a excel tabuľkami, čo bolo pre nás neprehľadné a zdĺhavé. Navrhnuté riešenie nám výrazne zefektívnilo spravovanie našich zákaziek a prideľovanie konkrétnych úloh jednotlivým pracovníkom.“

Ing. Igor Ševčík
majiteľ a CEO, ARGUS – DS, s.r.o.

Firmy, ktorým sme vytvorili aplikácie na mieru

Často kladené otázky

LCNC vs. Rich code

Vývoj aplikácií pomocou low-code/no-code riešení zahŕňa používanie vizuálnych rozhraní a predpripravených šablón na vytváranie aplikácií s minimálnym alebo žiadnym ručným kódovaním, čo ich sprístupňuje aj pre nevývojárov a urýchľuje proces vývoja. Tieto platformy umožňujú používateľom jednoducho ťahať a púšťať komponenty a nastavovať pracovné postupy, čo môže byť ideálne pre jednoduché, menej zložité aplikácie. Naproti tomu vývoj bohatého (rich) kódu, známy aj ako tradičné alebo vlastné kódovanie, si vyžaduje hlboké znalosti programovania a zahŕňa písanie rozsiahleho kódu na vytvorenie aplikácií od nuly. Tento prístup poskytuje väčšiu flexibilitu, prispôsobenie a kontrolu nad funkčnosťou a výkonom aplikácie, vďaka čomu je vhodný pre zložité, rozsiahle a veľmi prispôsobené aplikácie.

Koľko stojí vývoj aplikácií s low kódom / no kódom?

Náklady na vývoj nízkokódovej/nekódovej aplikácie sa značne líšia v závislosti od zvolenej platformy, zložitosti aplikácie a požadovaných funkcií. Ak chcete získať presný odhad prispôsobený vašim konkrétnym potrebám a požiadavkám projektu, požiadajte o cenovú ponuku ešte dnes!

Čím sa líšite od konkurencie?

Od konkurencie sa odlišujeme v oblasti low-code/no-code vývoja vďaka našim rozsiahlym viac ako 20-ročným skúsenostiam v oblasti IT, ktoré nám umožňujú hlboký prehľad v odvetví a komplexné pochopenie rôznych technologických prostredí. Naše skúsené odborné znalosti zaručujú, že dokážeme nielen využívať najlepšie postupy v platformách low-code/no-code, ale aj bezproblémovo integrovať tieto riešenia s existujúcimi systémami a poskytovať robustné, škálovateľné a bezpečné aplikácie. Tieto bohaté skúsenosti nám umožňujú predvídať a zmierňovať potenciálne problémy, čím zabezpečujeme hladkú a efektívnu realizáciu projektu.Spolupracujte s nami a využite výhody našej bezkonkurenčnej IT odbornosti a odhodlania dodávať vysokokvalitné, prispôsobené low-code/no-code riešenia prispôsobené vašim jedinečným obchodným potrebám.

Čo ak budeme potrebovať vykonať zmeny vo vašom riešení?

Samozrejme, zmeny vo vašej low-code/no-code aplikácii dokážeme vykonať bez problémov. Vďaka prirodzenej jednoduchosti a flexibilite low-code/no-code platforiem možno zmeny realizovať oveľa rýchlejšie a za výhodnejšiu cenu v porovnaní s tradičnými aplikáciami s bohatým kódom. Tento zrýchlený proces vývoja nielenže skracuje prestoje, ale umožňuje aj rýchle iterácie a vylepšenia, čím zabezpečuje, že vaša aplikácia zostane v súlade s vyvíjajúcimi sa obchodnými potrebami. S využitím našich viac ako 20-ročných skúseností v oblasti všeobecného IT zaručujeme efektívne a cenovo výhodné úpravy vašich low-code/no-code aplikácií, čím zabezpečíme, že budú naďalej optimálne fungovať.

Dohodníme si bezplatnú konzultáciu.
Radi vám poradíme.

Ing. Miroslav Kapuš

Business Development Manager

sales@comtec.sk
+421 915 74 00 75